niedziela, 21 lutego 2010

Estonia 1919. Nawróceni na Bałachowszczyznę


Czerwonoarmiści, jacy przeszli na stronę Bałachowców. Izborsk/Irboska, październik 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. JeńcyGenerał Bułak-Bałachowicz na tle grupy jeńców bolszewickich. Październik-listopad 1919 r.

Generał i konny oddział Bałachowców


Żelazny generał ze swoim konnym oddziałem. Październik-listopad 1919 r.

Bałachowcy: oddział strzelców


Bałachowcy: oddział strzelców. Październik-listopad 1919 r.

Żelazny generał i jego sztab


Żelazny generał i jego sztab. Październik-listopad 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. W wolnym Pskowie II


Generał Bułak-Bałachowicz ze swoim ordynansem. Psków, lipiec-sierpień 1919 r.

sobota, 20 lutego 2010

Rosja/Ingria 1919. Generał na koniuGenerał Bułak-Bałachowicz we Pskowie. Lato 1919 r.

Bałachowcy: Мікалай МураўёўOficerowie wojsk Bułak-Bałachowicza. Z lewej rotmistrz kawalerii Мікалай Мураўёў.

Na froncie. Hotchkiss dla komunistów“Талабчанін”. Pociąg pancerny Bałachowców, wyposażony m.in. w działo Hotchkiss. Lato 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. Pociąg pancerny BałachowcówGenerał Bułak-Bałachowicz i szef sztabu pułkownik Stojakin. W tle wagon sztabowy i wagon konny należącego do Bałachowców pociągu pancernego o nazwie “Талабчанін”. Psków, czerwiec 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. W wolnym PskowieGenerał Bułak-Bałachowicz, szef sztabu pułkownik Stojakin oraz adiutant. Psków, czerwiec 1919 r.

niedziela, 14 lutego 2010

Rosja/Ingria 1919. Procesja po wyzwoleniuProcesja ulicami Pskowa w związku z wyzwoleniem miasta od bolszewików. Psków, 31 maja 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. Laidoner z BałachowiczemGłównodowodzący armii estońskiej generał Johan Laidoner (1884-1953) z wizytą w Pskowie wyzwolonym od bolszewików. Pierwszy z lewej stoi Stanisław Bułak-Bałachowicz. Lato 1919 r.

Styl: Odznaka pułkowa BałachowcówOdznaka pułkowa Bałachowców, jeden z wariantów Krzyża Waleczności.

Pamięć: SolidarnośćZnaczek pocztowy z wizerunkiem generała S. Bułak-Bałachowicza oraz Krzyżem Walaczności, wydany w Polsce przez podziemną pocztę Solidarności.

sobota, 13 lutego 2010

Estonia 1919. Sztab I KorpusuPułkownik Stanisław Bułak-Bałachowicz z dowódcami I Korpusu Armii Północno-Zachodniej. Estonia, Talin, kwiecień 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. Konny oddziałKonny oddział Bałachowców w rejonie Gdowa. Rosja/Ingria, kwiecień 1919 r.

Rosja/Ingria 1919
Pułkownik Stanisław Bułak-Bałachowicz wśród mieszkańców wioski Ніна w okolicach miasta Gdów, kwiecień 1919 r.

Estonia 1919. Przed rajdemRotmistrz Stanisław Bułak-Bałachowicz ze swoimi żołnierzami w rejonie Рапіна przed rajdem przez Jezioro Czudzkie/Peipus, marzec 1919 r.

Estonia 1919. Pożegnanie towarzyszy broniProcesja pogrzebowa poległych Bałachowców. Estonia, Tartu/Rewel, luty 1919 r.

Estonia 1919. Konny szwadronSzwadron pułku konnego na czele z rotmistrzem Stanisławem Bułak-Bałachowiczem. Estonia, marzec 1919 r.