niedziela, 21 lutego 2010

Estonia 1919. Nawróceni na Bałachowszczyznę


Czerwonoarmiści, jacy przeszli na stronę Bałachowców. Izborsk/Irboska, październik 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. JeńcyGenerał Bułak-Bałachowicz na tle grupy jeńców bolszewickich. Październik-listopad 1919 r.

Generał i konny oddział Bałachowców


Żelazny generał ze swoim konnym oddziałem. Październik-listopad 1919 r.

Bałachowcy: oddział strzelców


Bałachowcy: oddział strzelców. Październik-listopad 1919 r.

Żelazny generał i jego sztab


Żelazny generał i jego sztab. Październik-listopad 1919 r.

Rosja/Ingria 1919. W wolnym Pskowie II


Generał Bułak-Bałachowicz ze swoim ordynansem. Psków, lipiec-sierpień 1919 r.

sobota, 20 lutego 2010

Rosja/Ingria 1919. Generał na koniuGenerał Bułak-Bałachowicz we Pskowie. Lato 1919 r.