niedziela, 7 października 2007

SIŁA NARODU


Fortecą Polski jest pierś Jej żołnierza - pierś każdego Jej obywatela i w celu osłabienia mocy tych fortec prowadzona jest obecnie usilna kampania komunistów i ich sympatyków. GENERAŁ STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931

ZA POLSKIE WILNO


Wzgledem Polski, której jestem obywatelem, wszystkie me zobowiazania [...] jako obywatela i człowieka sumiennie spełniłem. [...] Jako obywatel, gdy nadeszła chwila wyborów do Sejmu Wileńskiego - jako z Kresów pochodzący - pospieszyłem do urny wyborczej oddać głos. GENERAŁ STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "LIST OTWARTY GEN. BUŁAK-BAŁACHOWICZA DO SEJMU USTAWODAWCZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ", WARSZAWA, 07. IV. 1922

sobota, 6 października 2007

BAŁACHOWCY


Jako dowódca początkowo grupy a potem Armii Sprzymierzonej, posiadałem w szeregach moich przeważnie obcoplemieńcow. Najlepszych synów Rusi, Ukrainy, Białorusi i Rosji, tych co Polsce ufali, wierzyli i w ciężkich chwilach walk o Polskę na pomoc przyszli i ramię przy ramieniu z Polskimi żołnierzami w szeregach stanęli.[...] Kurhany mogił tych bohaterów rozsiane na szlaku działań mojej byłej Armii od Buga do Dniepru są świadectwem dobrowolnej rycerskiej ofiary życia, złożonej przez obcoplemieńcow dla Polski. GENERAŁ STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931

KRZYŻ WALECZNOŚCI
Miałem i mam gorącą wiarę w Boga i sprawiedliwość. W roku 1918 mając jako godło na swym sztandarze krzyż - w przeciwstawieniu do gwiazdy sowieckiej - podjąłem nierówną walkę w obronie uciśnionych ludów. Walczyłem skutecznie za wolność Estonii, tej Rosji, która chciała pozostać chrześcijańską i szczerze demokratyczną, następnie Łotwy, Polski i Białej Rusi. GENERAŁ STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ "LIST OTWARTY GEN. BUŁAK-BAŁACHOWICZA DO SEJMU USTAWODAWCZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ", WARSZAWA, 07. IV. 1922

MOJA HISTORIA


Historię moją w czasie wojny wypisałem rzetelnie na skórze wrogów [...] do dziś dnia zapomnieć mnie nie mogą. GENERAŁ STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931